Όροι και προϋποθέσεις

work

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”).

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς. Οι Όροι χρήσης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Cookie και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

To Teachersnet αποτελεί μια ηλεκτρονική - διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας (δια)συνδέονται χρήστες που αναζητούν να λάβουν εκπαίδευση και επιμόρφωση πάνω σε μία γκάμα θεμάτων, αντικειμένων και εξειδικεύσεων (εφεξής οι "μαθητές") με επαγγελματίες που παρέχουν μαθήματα, επιμόρφωση και γενικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες (εφεξής "καθηγητές"). Μέσω της πλατφόρμας teachersnet.gr οι καθηγητές, προβάλουν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες - προγράμματα που παρέχουν, το ακαδημαϊκό - γνωστικό και επαγγελματικό τους προφίλ καθώς και την διαθεσιμότητά τους αναφορικά με την παροχή των εκπαιδευτικών τους υπηρεσιών - μαθημάτων, τον χρόνο, τον τρόπο και την τοποθεσία στην οποία αυτά θα γίνουν μόνο αν εγγραφούν στη λίστα μελών της πλατφόρμας teachersnet.gr έχοντας αποδεχθεί προηγουμένως τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Μέσω της πλατφόρμας teachersnet.gr οι μαθητές μπορούν να αναζητούν καθηγητές και να έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους.

Οι ευθύνες του teachersnet.gr περιορίζονται στην παροχή διαθεσιμότητας της πλατφόρμας και δεν φέρει καμία ευθύνη που να σχετίζεται με τα προφίλ των καθηγητών για την παροχή υπηρεσιών σε Μαθητές. Συνεπώς, η επιλογή και κράτηση οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών για μαθητές γίνεται με δικιά τους ευθύνη. Η πλατφόρμα teachersnet.gr δεν έχει τη δυνατότητα και δεν ελέγχει το περιεχόμενο των προφίλ των καθηγητών ούτε την παροχή, την ποιότητα, τις συνθήκες, την καταλληλότητα ή τη νομιμότητα της παροχής υπηρεσιών τους.

Το teachersnet.gr περιορίζεται μόνο στην παροχή της δυνατότητας μέσω της πλατφόρμας του, στους μαθητές για επικοινωνία με τους καθηγητές και δεν φέρει καμία ευθύνη που να σχετίζεται με τι ζητούν οι μαθητές ως παροχή και με την εγκυρότητα της ανάγκης και των πληροφοριών που ενδέχεται να παρέχουν κατά την επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας και ύστερα με τους καθηγητές.

Στην περίπτωση όμως που καταγνωσθεί στον Ιστότοπο ή τους διαχειριστές του αστική ευθύνη εξαιτίας του περιεχομένου που κάποιος καθηγητής ανάρτησε ή που προήλθε από αυτόν, τότε ο συγκεκριμένος Χρήστης φέρει εγγυητική ευθύνη έναντι του Ιστότοπου και των διαχειριστών του για κάθε αποζημίωση που τυχόν κληθούν να καταβάλουν σε τρίτους εξαιτίας του περιεχομένου αυτού.

Η πλατφόρμα teachersnet λειτουργει ως εφαρμογή στο διαδίκτυο (web application) στο www.teachersnet.gr ("Ιστότοπος") και ανήκει στην εταιρεία TEACHERSNET (εφεξής η "Εταιρεία")

Η χρήση των προϊόντων, του λογισμικού, των υπηρεσιών και των δικτυακών τόπων (web sites) του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενα σωρευτικά στο παρόν ως οι «Υπηρεσίες») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου.

Ο Ιστότοπος καινοτομεί συνεχώς προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες του. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι το είδος και η φύση των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο μπορούν να τροποποιούνται ή και να διακόπτονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαρκούς καινοτομίας, τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο Ιστότοπος δύναται να διακόψει (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων των Υπηρεσιών) προς οποιοδήποτε καθηγητή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς αυτόν.

Ο καθηγητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι αν ο Ιστότοπος ακυρώσει την πρόσβαση τους στον λογαριασμό ενδέχεται να μην επιτρέπεται σε αυτόν η πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τις πληροφορίες του λογαριασμού του ή σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλα περιεχόμενα τα οποία περιέχονται στο λογαριασμό του.

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος έχει κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των Υπηρεσιών, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Ο Χρήστης αποδέχεται περαιτέρω ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές ή προσωπικές (όπως π.χ. τηλέφωνα) από τον Ιστότοπο και ότι δεν θα αποκαλύψετε τέτοιες ως άνω πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ιστοτόπου.

Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον Ιστότοπο, κανένας εκ των Όρων δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας του Ιστοτόπου.

Ο Ιστότοπος και η πλατφόρμα αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, κυριότητα ή έννομο συμφέρον από εσάς, ή τους αδειοπαρόχους σας, βάσει των παρόντων Όρων επί οποιουδήποτε Περιεχομένου που εσείς υποβάλετε, αποστέλλετε, μεταδίδετε ή προβάλετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το οποίο υφίσταται επί του ανωτέρω Περιεχομένου, είτε τα εν λόγω δικαιώματα τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με την πλατφόρμα συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εφαρμογή των ανωτέρω δικαιωμάτων και ότι η πλατφόρμα δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει για λογαριασμό σας.

Ο καθηγητής συμφωνεί ότι δεν θα αφαιρέσει, αποκρύψει ή μεταβάλλει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων πνευματικών δικαιωμάτων και ανακοινώσεων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικών σημάτων), οι οποίες μπορεί να είναι επικολλημένες ή να περιέχονται στις Υπηρεσίες.

Εκτός αν του έχει δοθεί ρητή γραπτή εξουσιοδότηση ως προς αυτό από τον Ιστότοπο, ο καθηγητής συμφωνεί ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών, καμία εμπορική επωνυμία, κανένα λογότυπο οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού κατά τρόπο, ο οποίος πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο καθηγητή των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων, ή αποσκοπεί να στο να προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων.

Καταγγελία Σύμβασης

Ο Ιστότοπος μπορεί ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει την σύμβασή του με τον Χρήστη, εάν:

(Α) ο Χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή ενεργήσει κατά τρόπο ο οποίος καταδεικνύει σαφώς ότι δεν σκοπεύει ή δεν δύναται να συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ή

(Β) επιβάλλεται εκ του νόμου στον Ιστότοπο να το πράξει, λ.χ. σε περίπτωση που η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη είναι ή καθίσταται παράνομη εξαιτίας της δραστηριότητας του Χρήστη, ή

(Γ) ο συνεργάτης, μέσω του οποίου ο Ιστότοπος προσέφερε τις Υπηρεσίες προς τον Χρήστη, έχει διακόψει τη σχέση του με τον Ιστότοπο, ή έπαυσε να προσφέρει τις Υπηρεσίες του στον Χρήστη, ή

(Δ) ο Ιστότοπος έχει αποφασίσει να μην παρέχει πλέον τις Υπηρεσίες του προς Χρήστες στη χώρα, στην οποία ο Χρήστης κατοικεί ή από την οποία χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, ή

(Ε) η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη από το Ιστότοπο δεν είναι, κατά την άποψη του Ιστοτόπου, πλέον εμπορικά εφικτή

14. Αποκλεισμός Εγγυήσεων

14.1 Οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και ο Ιστότοπος δεν παρέχει στον Χρήστη καμιά εγγύηση ως προς αυτές.

14.2 Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι:

(Α) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του,

(Β) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα είναι αδιατάρακτη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα,

(Γ) οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από τον Χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, και

(Δ) ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε Λογισμικού παρέχεται στον Χρήστη ως μέρος των Υπηρεσιών θα διορθώνονται.

Καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (περιλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλόλητα προς σκοπό ή την συμμόρφωση προς την περιγραφή) δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες πέραν της έκτασης κατά την οποία καθορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Περιορισμός Ευθύνης

Τίποτα από όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν θα αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Ιστότοπου για απώλειες, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν ή να περιοριστούν βάσει του ισχύοντος δικαίου.

Διαφημίσεις

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.

Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από τον Ιστότοπο στις Υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς τους Χρήστες.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις Υπηρεσίες.

Άλλο περιεχόμενο

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Ο Ιστότοπος δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Ιστότοπου.
Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα εμπιστοσύνης που επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Υπηρεσίες για Καθηγητές

Οι υπηρεσίες προς τουςκαθηγητές θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Τη δυνατότητα δημιουργίας μιας σελίδας Προφίλ (στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι μαθητές.

- Τη δυνατότητα προβολής στοιχείων των γονιών.

- Τη δυνατότητα να αποσταλεί το προφίλ σας μέσω email προς ενδιαφερόμενους μαθητές γονείς, οι οποίοι ενδέχεται να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες σας.

Προφίλ Καθηγητή

Εγγυάστε ότι είστε ο πάροχος των Υπηρεσιών που έχετε δημοσιεύσει στο Προφίλ σας εφόσον εγγραφείτε ως μέλος στην λίστα του teachersnet.gr

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το Προφίλ σας περιέχει έστω τις παρακάτω ελάχιστες δυνατές πληροφορίες:

- Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας,

- Στοιχεία και περιγραφή για τις Υπηρεσίες, τις δεξιότητές και τα προσόντα σας

- Πρόσφατη Φωτογραφία

Απαγορεύεται στον καθηγητή που έχει κάνει εγγραφή στην λίστα μελών της πλατφόρμαςνα δημοσιεύει στο προφίλ του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς και δεδομένα που αφορούν της σεξουαλική του ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό του.

Το Teachersnet.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα να αξιολογεί προφίλ καθηγητών μετά απο συνεργασία ή τηλεφωνικής συνέντευξης του επαγγελματία.

Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα δεδομένων και να υποβάλλετε τυχόν παράπονά σας;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας στο info@teachersnet.gr

Τι Δεδομένα συλλέγουμε

Κατά την πλοήγησή σας στην Πλατφόρμα, στην εγγραφή σας στην λίστα - μελών και την δημιουργία λογαριασμού, στην εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter μας, τη συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθητικές της πλατφόρμας εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτους, ή/και με αυτοματοποιημένα μέσα. Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Στοιχεία της ταυτότητα που μας χορηγείτε, όταν εγγράφεστε με την ιδιότητα του Καθηγητή

Στοιχεία Επικοινωνίας όπως σταθερό τηλέφωνο, κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email, Skype ID, messenger που μας χορηγείτε εφόσον εγγράφεστε στην λίστα μελών ως καθηγητής υποχρεωτικά ή στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε τυχόν διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας που κατά καιρούς διεξάγει (πχ διαγωνισμούς κτλ.).

Στοιχεία Σύνδεσης Λογαριασμού όπως όνομα χρήστη (username)

Στοιχεία Επαγγελματικά, Ακαδημαϊκά, γνωσιακά, στοιχεία για τις μεθόδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται όπως αποτυπώνονται στο προφίλ σας εφόσον έχετε κάνει εγγραφή στην λίστα μελών

Στοιχεία Τιμολόγησης: (Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, έδρα) του Καθηγητή για την έκδοση τιμολογίου εφόσον είναι επιτηδευματίας ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο εκ μέρους της Εταιρείας για τη χρήση της Υπηρεσίας.

Στοιχεία για τη Χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών της που αφορούν τη συχνότητα και ποσότητα αναζητήσεων ανά κατηγορία Μαθήματος, περιοχή ζήτησης, ηλικίες αναζήτησης εκπαιδευτικών, κόστος μαθήματος, τόπος διδασκαλίας, αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και άλλα.

Αποδέχεστε πως η εταιρεία μας συλλέγει επίσης στατιστικά στοιχεία ως συγκεντρωτικά και μόνολαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address, δεδομένα περιήγησης και προτίμησης, την προέλευσή σας από άλλους δικτυακούς τόπους, την επίσκεψή άλλων δικτυακών τόπων μετά την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα, τα Newsletter που ανοίγετε, τη συχνότητα ανάγνωσης των Newsletter μας κ.α.

Προωθητικές Ενέργειες

Οι καθηγητές αποδέχονται την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας τους για προωθητικές - διαφημιστικές ενέργειες που μπορεί να κάνει το teachersnet σε αυτούς (καθηγητές)

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία και η πλατφόρμα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο εσείς εξακολουθείτε να αλληλεπιδράτε με την πλατφόρμα (διατήρηση του λογιαριασμού σας ως καθηγητή εγεγγραμμένουν στην λίστα μελών της πλατφόρμας, όσο είστε εγγεγραμμένοι σε υπηρεσίες newsletter για προωθητικές ενέργειες από την εταιρεία μας κλπ)

Χρεώσεις

Για να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής τις Υπηρεσίες της πλατφόρμας teachersnet.gr, θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερος στην επαναλαμβανόμενη μηνιαία συνδρομή του ως εγγεγραμμένος στην λίστα μελών του teachersnet.gr σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο, όπως αναρτάται αναλυτικά στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, καθηγητής είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες που αγοράζει.

Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις.

Το Teachersnet.gr έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ενδέχεται να αλλάξουν η Προμήθεια και/ή οι Χρεώσεις ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας σας γραπτώς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής, αφού έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, θα θεωρείται αυτόματα αποδοχή της νέας Προμήθειας και/ή Χρεώσεων από εσάς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στην Προμήθεια και/ή τις Χρεώσεις, μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία μαζί μας, απενεργοποιώντας τη συνδρομή σας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε άλλες υπηρεσίες ή προσφορές προϊόντων που μπορούν να προσφερθούν έναντι αμοιβής, εξουσιοδοτείτε του teachersnet.gr να χρεώνει/επιλέξει πάροχο πληρωμής για τις Υπηρεσίες ή / και των προϊόντων που αγοράζετε.

Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ώστε το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας ή σύμβασης αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους να μην αντίκειται στα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το teachersnet.gr εφιστά την προσοχή στους μαθητές και του Καθηγητές στα εξής:

Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο μαθητής και ο καθηγητής οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την τυχόν επιβολή και απόδοση του αναλογούντος Φ.Π.Α. και για την τυχόν έκδοση αποδείξεως από τον Επαγγελματία σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Ο teachersnet.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω.

ii) Τήρηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας: Ο μαθητής και ο Καθηγητής οφείλουν να μεριμνούν για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. To teachersnet.gr ενθαρρύνει τον Πελάτη να διαπιστώνει ότι ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος προτού αποδεχθεί την Προσφορά του και προβεί σε σύναψη συμφωνίας ή συμβάσεως μαζί του.

Το Teachersnet.gr δεν δύναται να γνωρίζει ή να εγγυηθεί ότι ο καθηγητής είναι ασφαλισμένος και ως εκ τούτου δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία σε περίπτωση που ο καθηγητής είναι ανασφάλιστος, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του καθηγητής. Για τους ανωτέρω λόγους, γίνεται σαφές ότι to teachersnet.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωσης σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού ή θανάτου κάποιου καθηγητή κατά την παροχή της Εργασίας ή κατά την μετάβαση στον τόπο όπου θα παρασχεθεί η Εργασία.

Αναγνωρίζετε ότι το teachersnet.gr ο καθηγητής και ο μαθητής δεν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβής μέσω Εργοσήμου ή για τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

Περιορισμός εγγυήσεων

Το teachersnet.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την ανάληψη Εργασίας, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του teachersnet.gr θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του μαθητή ή καθηγητή

Το teachersnet.gr , δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την εξεύρεση Επαγγελματία ή Προσφοράς, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του teachersnet.gr θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του μαθητή ή καθηγητή.

Επίσης, το teachersnet.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο teachersnet.gr ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του - συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από και αφορούν τον καθηγητή - ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του καθηγητή, γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ο μαθητής, ο καθηγητής και ο κάθε απλός επισκέπτης της σελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Εργασία του, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του teachersnet.gr

Σε κάθε περίπτωση, ο μαθητής συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του teachersnet.gr σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

To teachersnet.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο μαθητής η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης του ιστότοπου - πλατφόρμας ή/και των Υπηρεσιών του teachersnet.gr είτε από τη σχέση του με τον καθηγητή, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον μαθητή. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το teachersnet.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

Το teachersnet.gr δεν επιθυμεί και δεν δύναται να εμπλέκεται σε συναλλαγές μεταξύ του μαθητή και του καθηγητή ακόμα και εάν ο μαθητής βρίσκεται σε διαμάχη με τον Επαγγελματία ή τους υπεργολάβους του. Με κανένα τρόπο το teachersnet.gr, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαμάχη.

Emails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από μαθητές ή καθηγητές δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το teachersnet.gr καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του teachersnet.gr. Επομένως, το teachersnet.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω emails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα emails που αποστέλλονται από καθηγητές προς τους μαθητές δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το teachersnet.gr.

Το teachersnet.gr παρέχει τις υπηρεσίες του στους μαθητές δωρεάν.

Συναλλαγές μεταξύ μαθητή και καθηγητή

Ο μαθητής επιλέγει και συμβάλλεται με τον Επαγγελματία ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. Το teachersnet.gr με κανέναν τρόπο δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων μαθητών και καθηγητών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι αντισυμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.