Ιδιαίτερα Μαθήματα Εξ αποστάσεως:

Εκπαιδευση

Η εξελισσόμενη υγειονομική κρίση και ο κορονοϊός αλλάζουν την ζωή μας εκ βάθρων.
Από αυτή την αλλαγή δεν μπορεί να μείνει έξω η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση που ήδη μαθαίνει να λειτουργεί διαφορετικά σε βασικούς της τομείς όπως για παράδειγμα η διδασκαλία που αυτή την περίοδο πραγματοποιείται με την εξ αποστάσεως μέθοδο (συγχρονική και ασύγχρονη).
Η προσπάθεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αντιμετωπίζει προβλήματα πουξεκινούν από την απουσία υπολογιστών σε κάθε σπίτι μαθητή και εκτείνονται στις χαμηλές ποιότητες σύνδεσης και στα προβλήματα της ψηφιακής πλατφόρμας. Είναι σίγουρο πως από εδώ και πέρα για τα επόμενα χρόνια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σχολικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, των ιδιαίτερων μαθημάτων και ο ρόλος της θα αναβαθμίζεται συνεχώς.
Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καλούνται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σχετικά με τη νέα μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και την χρήση των ψηφιακών εργαλείων που είναι απαραίτητα για την επίτευξή της.
Αλλάζουν τα πάντα στα ιδιαίτερα μαθήματα

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η φροντιστιριακή εκπαίδευση, τα ιδιαίτερα μαθήματα και γενικότερα η διδασκαλία σε οποιοδήποτε αντικείμενο.
Σε επίπεδο ιδιαίτερων μαθημάτων η εναρμόνιση στις ανάγκες τις περιόδου γίνεται πιο άμεσα με τους καθηγητές να υιοθετώντας άμεσα τα σωστά εργαλεία για να πραγματοποιούνται τα μαθήματα διασφαλίζοντας ποιοτικά παιδαγωγικά και μαθησιακά αποτελέσματα.
Μέσω του teachersnet ο μαθητής μπορεί να βρει τον κατάλληλο καθηγητή - δάσκαλο πατώντας την ένδειξη "Μαθήματα Online" τοποθετώντας και άλλες παραμέτρους όπως κατηγορίες μαθημάτων, επίπεδο σπουδών, τιμή/ώρα κ.α.