Τι είναι η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me

Εκπαιδευση

Παρακάτω παρουσιάζουμε την πλατφόρμα e-me η οποία αποτελεί μία Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι ένα ασφαλές ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me αναπτύχθηκε για να αποτελέσει:

  • το προσωπικό περιβάλλον εργασίας κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού
  • έναν ασφαλή χώρο συνεργασίας, επικοινωνίας, ανταλλαγής αρχείων και αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου
  • έναν χώρο για κοινωνική δικτύωση μαθητών και εκπαιδευτικών
  • ένα πλαίσιο για υποδοχή εξωτερικών εργαλείων και εφαρμογών (apps)
  • έναν χώρο για δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δουλειάς των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων

Εκδοχές της e-me

Πρόκειται για την κύρια, επίσημη εκδοχή της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me, η οποία απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και -σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις- περιλαμβάνει την πιο πλήρη και πιο πρόσφατη λειτουργικότητα της e-me.

Η είσοδος των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην επίσημη εκδοχή της e-me γίνεται ΜΟΝΟ με λογαριασμούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι οι χρήστες της είναι πιστοποιημένοι.

Στην επίσημη εκδοχή της e-me περιλαμβάνεται επίσης υποστήριξη χρηστών και όλες οι αναφερόμενες παροχές.

Χρησιμοποιώντας την επίσημη εκδοχή της e-me βρίσκεστε σε έναν ασφαλή χώρο όπου μπορείτε να (συν-)εργαστείτε με τους υπόλοιπους πιστοποιημένους χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

https://e-me.edu.gr 

Η "e-me για όλους" απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me χωρίς να διαθέτουν ή χωρίς να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επιμορφωτές, φοιτητές, προσωπικό φορέων, ή άλλους ενδιαφερόμενους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή. Η "e-me για όλους" έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me, όμως επειδή οι χρήστες της δεν είναι πιστοποιημένοι (δε γίνεται ταυτοποίηση χρηστών) δεν παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, ενώ δεν προσφέρονται αντίστοιχες παροχές και υποστήριξη χρηστών.

https://4all.e-me.edu.gr 

 

 

Λειτουργίες

Προφίλ

 

Διαμόρφωση ατομικού προφίλ κάθε χρήστη

 

Επαφές

Αναζήτηση, προσθήκη και διαχείριση επαφών

 

Κυψέλες

Δημιουργία χώρων (συν-)εργασίας από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επικοινωνία μέσω αναρτήσεων στον τοίχο της Κυψέλης

 

Επικοινωνία

Βιντεοκλήσεις, κλήσεις ήχου και αποστολή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ επαφών

 

Ειδοποιήσεις

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο από Κυψέλες, χρήστες και εφαρμογές

 

e-me store

Αποθετήριο "μικροεφαρμογών" για ενεργοποίηση στην e-me

 

Αρχεία

Προσωπικός χώρος αρχείων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους

 

e-me blogs

Δημιουργία προσωπικών ιστολογίων και ιστολογίων Κυψέλης

 

e-me content

Δημιουργία διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων / διαδραστικών εκπαιδευτικών πόρων

 

e-me assignments

Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μέλη Κυψελών

 

e-portfolio

Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών και εκπαιδευτικών

 

my photodentro

Προσωπικό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων